ODBLASKOWA SZKOŁA


ODBLASKOWA SZKOŁA to stały element szerokiego wachlarza działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborsku.
 


            W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciborsku po raz kolejny bierze udziału w konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Konkurs organizowany jest przez  Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Ważne jest również zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa jest zadaniem priorytetowym w Szkole Podstawowej w Raciborsku. Na korytarzach szkolnych i w klasach pojawiły się gazetki, zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dzieci osobiście pomogły w stworzeniu tychże gazetek, które będą przez cały rok przypominały im o temacie bezpieczeństwa.

W ramach prowadzonych działań wiele zajęć poświęconych jest bezpieczeństwu na drodze, poznawaniu znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego, gdyż uczniowie przygotowują się do szkolnego konkursu wiedzy ,,Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Nauczyciele stosują różnorodne formy pogłębiania wiedzy dzieci o bezpiecznym zachowaniu w komunikacji, jak i kształtowaniu właściwych nawyków. Zorganizowany został ogólnoszkolny konkurs plastyczny, dzieci przygotowały odblaskowe ulotki dla mieszkańców miejscowości promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym zarówno pieszych jaki i kierowców. Uczniowie wyposażeni są w kamizelki oraz elementy odblaskowe, w których poruszają się w drodze do i ze szkoły. Uczniowie z klas III – VI prowadzą codzienne dyżury przy drzwiach wejściowych kontrolując wyposażenie kolegów i koleżanek w elementy odblaskowe. Powoduje to zwiększenie liczby dzieci noszących kamizelki odblaskowe, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa wśród wychowanków naszej szkoły. Raz w miesiącu SU organizuje dzień, w którym uczniowie z całej szkoły ubrani są w odblaskowe elementy. Jest to działanie, które ma wyrobić w uczniach systematyczność i obowiązkowość noszenia odblasków przez cały rok. Podsumowaniem tegorocznej akcji będzie spotkanie uczniów z policjantem oraz przedstawienie, w którym wystąpią dzieci z oddziału przedszkolnego. 

 Prowadzone działania przyczyniły się do tego, że uczniowie chętnie zakładają kamizelki i odblaski oraz znają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla wszystkich jest oczywiste, że takie postępowanie służy zapewnieniu bezpieczeństwa nam wszystkim. Akcja "Odblaskowa Szkoła" jest już znana w środowisku, a rodzice doceniają starania szkoły idące w kierunku poprawy bezpieczeństwa ich dzieci. 

 

Odwiedzin :