W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków UE i MEN pod hasłem „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt ma na celu wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne na kwotę 8 000 złotych, a przede wszystkim rozwijanie u dzieci inteligencji wielorakich opracowanych przez H. Gardnera. Realizacja tego projektu to przeprowadzenie w zespole klasowym 50 godzin dydaktycznych, a w ramach nich rozwijanie różnorodnych umiejętności, zainteresowań i zdolności uczniów. Ważnym elementem jest podsumowanie projektu a w jego ramach przygotowanie uroczystości dla całej społeczności szkolnej.

W I okresie roku szkolnego 2009/2010 projekt realizowała klasa II. Uczniowie na zajęciach rozwijali swoje zainteresowania, zdolności a także umiejętności zawarte w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia dostarczały uczniom wielu przeżyć, a także motywowały do działania dzieci nieśmiałe i dzieci z problemami edukacyjnymi.

Aby podsumować realizację projektu uczniowie klasy II przygotowali spotkanie opłatkowe    z przedstawieniem jasełkowym pod tytułem „Dziś gwiazda drogę nam pokaże”. Spotkanie to odbyło się 18.grudnia 2009 roku w Sali OSP w Raciborsku. Występ dzieci i wspólne kolędowanie dostarczyły wszystkim zebranym wielu wzruszeń. Uczniowie w czasie zajęć przygotowali zaproszenia, elementy dekoracji sali, rekwizyty, upominki dla rodziców i zaproszonych gości a także ćwiczyli swoje role. Rodzice postarali się o piękne stroje, które wprowadziły radosny a jednocześnie świąteczny nastrój. Korzystając z okazji, że zbliżały się Święta Bożego Narodzenia uczniowie złożyli zebranym gościom świąteczne życzenia i połamali się opłatkiem. Dzieci wręczyły zebranym przygotowane prezenty (ozdoby choinkowe wykonane z masy solnej i własnoręcznie malowane) i zaprosiły na wspólny poczęstunek.                               

Składam serdeczne podziękowanie rodzicom uczniów klas I i II za wszelką pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu uroczystości. Wkład pracy rodziców i ich obecność na uroczystości  była wyrazem zaangażowania w życie szkoły i zainteresowania rozwojem własnych dzieci.                                                                                          

                                                                                                                          wychowawczyni klasy II                                                                                                                                               Małgorzata Bugaj

 

W II okresie roku szkolnego 2009/2010 realizację projektu rozpoczęli uczniowie klasy I prowadzonej przez p. mgr Barbarę Mickiewicz.

W ramach podsumowania które odbyło się w dniu 16.czerwca 2010r. w Sali OSP w Raciborsku uczniowie przygotowali inscenizację baśni Ch. H. Andersena „Brzydkie kaczątko” i wspólnie z klasą II zorganizowali „ŚWIĘTO RODZINY” pod hasłem „Dobrze    w rodzinie”. Oprócz przedstawienia uczniowie zadedykowali rodzicom mini koncert życzeń. Były wiersze, piosenki, skecze a nawet zespół muzyczny, który rozbawił całe rodziny. Uczniowie przygotowali także upominki dla rodziców i wspólny poczęstunek.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wdrożenie takiego projektu w szkołach i umożliwienie uczniom zwłaszcza z małych miejscowości udziału w tak ważnym przedsięwzięciu. Dziękujemy koordynatorom i edukatorom projektu za wsparcie i pomoc w realizacji.

 

REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY W ZAKŁADKACH I i II ETAP PROJEKTU

Odwiedzin :